Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Archiwum - konferencje, sesje

Zapraszamy do udziału w jubileuszowej X Międzynarodowej Konferencji Etyki Mediów Etyka mediów - etyczność w mediach, która odbędzie się w dniach 18-19 maja 2016 roku na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Szczegółowe informacje w załączniku.
Zapraszamy do udziału w XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z serii Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja: Ks. Stefan Pawlicki CR: człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej, która odbędzie się 17 lutego br. w Centrum Resurrectionis przy ul. ks. Stefana Pawlickiego 1 w Krakowie.
Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe „Phronesis” działające przy Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego we współpracy z Instytutem Historii UPJPII zaprasza do udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej Spory o Rzeczpospolitą. Piłsudski – Dmowski — Kaczyński – Tusk, która odbędzie się w dniach 2-3 czerwca br. przy ul. Bernardyńskiej 3. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapozniania się z programem konferencji.
Zapraszamy do udziału w konferencji Media - kultura - dialog poświęconej pamięci abp. Józefa Życińskiego, która odbędzie się 11 lutego br. w auli Collegium Novum UJ.
Zapraszamy do udziału w konferencji Kościół i pokój, która odbędzie się w dniach 4-5 lutego 2016 roku w Rzymie. Program poniżej.
Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii zaprasza na sesję naukową Ukryte za zakonną furtą. Skarby archiwów zakonnych, która odbędzie się w sobotę 5 grudnia br. Program sesji poniżej.  
Zapraszamy do udziału w konferencji Biblia w świecie mitów, która odbędzie się w czwartek 26 listopada br. w auli przy ul. Bernardyńskiej 3. Szczegółowy program i informacje poniżej.  
Zapraszamy do udziału w konferencji Ekonomiczne i prawne konsekwencje migracji Polaków ze szczególnym uwzględnieniem rodziny: optyka Polski i krajów migracyjnych, która odbędzie się 12 listopada br. w auli budynku UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3. Program poniżej.  
Zapraszamy do udziału w konferencji Ewangelia w języku matki, która odbędzie się w dniach 16-17 listopada br. Szczegółowy program poniżej.
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej zaprasza na konferencję naukową Człowiek – media – państwo: korelacje odpowiedzialności, która odbędzie się 17 listopada br. przy ul. Bernardyńskiej 3. Dzisiejszy świat w dużej mierze zależy od mediów, a kształt współczesnych mediów zależy przede wszystkim od odpowiedzialności wszystkich ludzi zaangażowanych w ich funkcjonowanie. Nasza konferencja ma na celu poszukiwanie i wskazanie mechanizmów wydobywających i promujących odpowiedzialność...
Wydział Prawa Kanonicznego zaprasza do udziału w sympozjum Wiara i małżeństwo. Czy pożądana jest zmiana prawa?, które odbędzie się w czwartek 19 listopada br. w auli Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy przy ul. Stradomskiej 4.  
"Śpiewajcie Panu pieśń nową; chwała Jego niech zabrzmi w zgromadzeniu świętych!” (św. Augustyn, LG, t. II, s. 561-562) Tymi słowami św. Augustyn, biskup Hippony rozpoczął jedno ze swych kazań. To samo wezwanie stało się jednym z powodów do zorganizowania przez Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Konferencji naukowej Gloriam Dei per musicam pronuntiare na temat muzyki liturgicznej. Odbędzie się ona  w auli Wyższego Seminarium Duchownego w...

Strony