Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Konferencje, sesje

Katedra Filozofii Logiki, Filozofii Matematyki i Retoryki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II zaprasza na konferencję pt. "Negacja", dedykowaną prof. Pavlovi Maternie z Pragi. Problem negacji jest obecny w myśli filozoficznej od jej początku, choć wydawać się może, że omawiany jest stosunkowo rzadziej niż np. kwestie związane z etyką czy teorią poznania. Prof. Władysław Stróżewski w tekście „Z problematyki negacji” stwierdza na wstępie, że zagadnienie negacji jest...
XIV Sympozjum biblijne Stworzył ich mężczyzną i kobietą Plan sympozjum 9.00 Otwarcie sympozjum br. mgr lic. Łukasz Stec OFMCap - rektor WSD Kapucynów 9.10 Płeć jako dar i zadanie - ks. prof. Tomasz Jelonek (UPJPII, Kraków) 9.40 Miłość nieskażona przez zło. Relacja oblubieńcza w Pieśni nad Pieśniami - dr Danuta Piekarz (UJ i UPJP II, Kraków) 10.10 Teologia ciała Jana Pawła II - dr Maria Zboralska (redakcja czasopisma Miłujcie się, Poznań) 10.40 Przerwa 11. 10 Tajemnica kobiecości i męskości -...
Katedra Eklezjologii Wydziału Teologicznego UPJPII wraz z Komitetem Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na konferencję naukową Kościół a jedność, którą objął swoim patronatem ks. kard. GERHARD L. MÜLLER, prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Co jest wspólne, co dzieli? Czy lata temu podjęty dialog utorował drogę do jedności? I czy tę jedność, o którą tak bardzo zabiegamy w dobie ekumenizmu już mamy wypracowaną, czy może dopiero obieramy jej kierunek? Uroczystości upamiętniające...