Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Człowiek wobec pracy" 13 –14 VI 2017

Obrady: I p. Aula, ul. Bernardyńska 3
Główny język obrad: angielski

Międzynarodowa konferencja ma za zadanie twórczą wymianę myśli wokół fenomenu pracy. Spróbujemy razem zastanowić się, jakie znaczenie ma praca dla współczesnego człowieka, a co za tym idzie, jakie jest jej miejsce w naszym życiu.

Punktem wyjścia chcemy uczynić analizę zjawiska pracy. Czym jest praca dla człowieka i jakie ma znaczenie dla niego? Czy praca jest prawem człowieka, czy raczej jego obowiązkiem? Czy brak pracy jest zagrożeniem dla społeczeństwa? Czy są prace lepsze i gorsze, jeżeli tak, to dlaczego?

Następnie zastanowimy się nad różnymi wymiarami pracy, takimi jak: wynagrodzenie i satysfakcja z pracy, rzetelność wykonywanej pracy, a także jej czasochłonność.

Zamierzamy przy tym także przypomnieć i odnieść do współczesności dorobek wybitnych polskich badaczy w zakresie refleksji nad pracą. Ks. Józef Tischner diagnozował pracę jako chorą. Czy i dziś możemy tak na nią patrzeć? Czy jest to  ta sama choroba jak 30 lat temu? Tadeusz Kotarbiński z kolei rozumiał pracę jako coś, co z jednej strony jest koniecznością i służy zaspokojeniu elementarnych potrzeb, a  z drugiej, gdy się jej bliżej przyjrzymy, pozwala ludziom doskonalić się, wchodzić na wyższy poziom. Czy i dziś to spojrzenie na pracę jest aktualne? Karol Wojtyła domaga się, by pracodawca i pracownik mieli wspólny cel, nie traktowali siebie wyłącznie jako środka do celu. Czy te postulaty da się dziś realizować? Jak by to miało wyglądać w praktyce dużych korporacji, które zaczynają dominować na rynku pracy i często są pierwszą pracą młodych ludzi.Na koniec spróbujemy pochylić się nad przyszłością. Czy zagrażają nam maszyny? Jakie moralne implikacje niosą z sobą zmiany w środowisku pracy, zwłaszcza jej automatyzacja? Jaka będzie praca za 30 lat? Czy maszyny zastąpią filozofów? Czy będziemy żyć bez pracy? Czy współczesny człowiek potrzebuje pomocy w pracy? A jeśli tak, to jakiego rodzaju (coaching, doradztwo, terapeuta)?

Komitet naukowy konferencji:

​Prof. UPJPII dr hab. Joanna Mysona Byrska

Dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha

Dr Jakub Synowiec

Na zgłoszenia czekamy do 30.04.2017

Szczegóły tutaj