Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Archiwum - komunikaty

Kardynał Marian Jaworski otrzymał Order Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług dla odbudowy życia religijnego na Kresach Wschodnich, pogłębiania dialogu ekumenicznego oraz za osiągnięcia naukowe w dziedzinie filozofii i teologii. To bardzo wzruszający moment dla mnie i ważny dla budowania pewnej opowieści o historii Rzeczypospolitej, o tym jak odzyskiwała siłę. Trudno wymienić tu wszystkie zasługi Jego Eminencji dla Rzeczypospolitej – mówił prezydent Andrzej Duda zwracając się do kard....
Prezentacja Telewizji JP2TV, Radia Bonus, Edukacyjnego Laboratorium Mediów Społecznościowych i Laboratorium Medialnej Grafiki Komputerowej oraz warsztaty dziennikarstwa telewizyjnego znalazły się w programie organizowanego przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 16 marca 2017 roku DNIA OTWARTEGO Instytutu. Dyrektor ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII i pracownicy Instytutu zapraszają do zapoznania się z ofertą i bazą naukowo-dydaktyczną jaką dysponuje Instytut Dziennikarstwa...
28 lutego 2017 w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie odbyło się spotkanie Kapituły Programu Kobieta Charyzmatyczna. Do tytułu nominowano prawie sto pań, które wyróżniają się na polu gospodarki, kultury i sztuki, sportu, nauki oraz działalności społecznej. Wśród uhonorowanych tytułem "Kobieta charyzmatyczna" jest dr Maria Łuszczyńska, adiunkt w Katedrze Etyki Pracy Socjalnej Instytutu Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie –...
X KRAKOWSKIE DNI INTEGRACJI 3 - 8 kwietnia 2017 Krakowskie Dni Integracji (KDI) to impreza cykliczna, której pierwsza edycja miała miejsce w kwietniu 2008 roku. Głównym jej celem jest integracja oraz edukacja, jak również zwiększanie świadomości środowisk akademickich na temat zagadnień związanych z niepełnosprawnością. Każda edycja składa się z serii wydarzeń o charakterze naukowym, szkoleniowym, sportowym oraz integracyjnym. Przy organizacji KDI współpracują krakowskie uczelnie wyższe, w tym...
Umowa medialna pomiędzy Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II a Telewizją Polską Oddział w Krakowie podpisana! Dla studentów i absolwentów UPJPII to usankcjonowanie nowych przestrzeni nauki i zawodowej działalności. Efekty pracy studentów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie będą jeszcze bardziej widoczne na antenie Telewizji Polskiej i to nie tylko w regionalnym, krakowskim paśmie! A sprawi to podpisane...
Zapraszamy do udziału w wielkopostnych rekolekcjach akademickich Śmierć się rozpanoszyła..., które poprowadzi ks. dr Grzegorz Godawa w dniach 5 – 7 marca br. w kościele św. Marka. Zachęcamy do udziału zarówno studentów, jak i pracowników. Dokładny program na załączonym plakacie:
Rada Mediów Narodowych na podstawie Uchwały nr 44/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powołania Rady Programowej  spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział w Krakowie, powołała do składu Rady Programowej TVP Kraków ks. dr. hab. Michała Drożdża, prof. UPJPII oraz dr. hab. Krzysztofa Gurbę. Natomiast na podstawie  Uchwały 45/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powołania Rady Programowej  spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie – Radio Kraków...
Bazy­li­ka Mariac­ka oraz Mię­dzy­uczel­nia­ny Insty­tut Muzy­ki Kościel­nej w Kra­ko­wie zapra­sza­ją na Kon­cert na trzy instru­men­ty Czwar­tek, 
16 lute­go 2017, godz. 19.30   WYKONAWCY: Zyg­munt Kokosz­ka — orga­ny głów­ne Jakub Mazu­rek — orga­ny w pre­zbi­te­rium Łuka­sz Rusek, Woj­cie­ch Buda — orga­ny w nawie połu­dnio­wej Łuka­sz Jaroc­ki — pro­wa­dze­nie kon­cer­tu PROGRAM: Johann Krie­ger (1651–1735) Pre­lu­dium Got­tlieb Muf­fat (1690−1770) Pre­lu­dium Jan Pod­biel­ski (poł. XVII w...
Prezentacja Telewizji JP2TV, Radia Bonus, Edukacyjnego Laboratorium Mediów Społecznościowych i Laboratorium Medialnej Grafiki Komputerowej oraz warsztaty dziennikarstwa telewizyjnego znajdują się w programie organizowanego przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 9 marca 2017 roku DNIA OTWARTEGO Instytutu. Dyrektor ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII i pracownicy Instytutu zapraszają do zapoznania się z ofertą i bazą naukowo-dydaktyczną jaką dysponuje Instytut Dziennikarstwa i...
Ukazał się nowy numer Logos i Ethos 2016 (2)! Od 1991 roku Wydział Filozoficzny naszej uczelni nieprzerwanie publikuje periodyk naukowy Logos i Ethos, na łamach którego podejmowana jest szeroko rozumiana tematyka filozoficzna. Półrocznik skierowany jest do środowisk akademickich, jak i do wszystkich zainteresowanych filozofią. Wersja elektroniczna czasopisma dostępna jest na Platformie Czasopism UPJPII pod adresem: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/logosiethos/issue/view/150/showToc Logos i Ethos...
"Katedra wawelska i Kościół krakowski zapisują dziś nową kartę swych długich dziejów. Księże Arcybiskupie, od dzisiaj Ty zaczynasz zapisywać tę nową kartę” – tymi słowami ks. kard. Stanisław Dziwisz witał swojego następcę –  abp. Marka Jędraszewskiego podczas ingresu do królewskiej katedry. Arcybiskup Marek Jędraszewski jest już oficjalnie metropolitą krakowskim, następcą kardynałów Adama Sapiehy, Karola Wojtyły, Franciszka Macharskiego, Stanisława Dziwisza. Nowy metropolita celebrował w...
Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ogłasza konkurs dla osób pragnących podjąć pracę przy realizacji projektu Sakralne Dziedzictwo Małopolski. Poszukiwani są pracownicy etatowi, a także na umowy cywilnoprawne oraz wolontariusze. Projekt Sakralne Dziedzictwo Małopolski jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Zadania 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020....

Strony