Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr hab. Jakub Gomułka

Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny – adiunkt

Email: jakub.gomulka@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: jakub.gomulka@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Filozofii Boga

Dyżur:
Termin dyżurów: Wtorek, godz. 12:00-13:00 ul. Bernardyńska 3, sala 112 (I piętro). Studenci uczestniczący w programie "Filozofia po 30" - istnieje możliwość umawiania się indywidualnie emailowo.

Curriculum Vitae:

2011 – Adiunkt w katedrze filozofii Boga WF UPJP II

2009 – Obrona pracy inżynierskiej na WAEiI Politechniki Opolskiej

2009 – Asystent w Katedrze filozofii Boga na WF PAT

2009 – Doktorat na Wydziale Filozoficznym PAT

2004 - 2009 – Studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym PAT

2002 – Magisterium na Wydziale Filozoficznym PAT

1996 - 2002 – Studia filozoficzne na WF PAT

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2016/17):

- Stanisław Lem: filozofia i futurologia, cz. 1; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: etyka stosowana; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Stanisław Lem: filozofia i futurologia, cz. 1; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: etyka stosowana; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Stanisław Lem: filozofia i futurologia, cz. 1; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Stanisław Lem: filozofia i futurologia, cz. 1; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: filozoficzne podstawy nauk kognitywnych; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Stanisław Lem: filozofia i futurologia, cz. 1; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: filozoficzne podstawy nauk kognitywnych; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Filozofia Wittgensteina: inspiracje i kontrowersje; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Modern Philosophy; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Stanisław Lem: filozofia futurologii; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: coaching; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Filozofia Wittgensteina: inspiracje i kontrowersje; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: etyka stosowana; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Modern Philosophy; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: etyka stosowana; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Filozofia Wittgensteina: inspiracje i kontrowersje; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: filozofia a chrześcijaństwo; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Modern Philosophy; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: filozofia a chrześcijaństwo; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Filozofia Wittgensteina: inspiracje i kontrowersje; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Modern Philosophy; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Filozofia Wittgensteina: inspiracje i kontrowersje; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: filozoficzne podstawy nauk kognitywnych; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Modern Philosophy; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: filozoficzne podstawy nauk kognitywnych; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Stanisław Lem: filozofia futurologii; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: etyka stosowana; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Stanisław Lem: filozofia futurologii; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: etyka stosowana; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Stanisław Lem: filozofia futurologii; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: filozofia a chrześcijaństwo; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Stanisław Lem: filozofia futurologii; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: filozofia a chrześcijaństwo; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Stanisław Lem: filozofia futurologii; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Stanisław Lem: filozofia futurologii; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Stanisław Lem: filozofia futurologii; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: filozoficzne podstawy nauk kognitywnych; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Stanisław Lem: filozofia futurologii; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: filozoficzne podstawy nauk kognitywnych; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Stanisław Lem: filozofia futurologii; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Filozofia Wittgensteina: inspiracje i kontrowersje; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Modern Philosophy; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Filozoficzny spór o dowody na istnienie Boga; [w ramach:] Przedmiot uzupełniający (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Filozofia Boga I (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Filozofia współczesna analityczna (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Analityczna filozofia religii (kierunek: filozofia a chrześcijaństwo; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Translatorium z filozofii Boga I (kierunek: filozofia a chrześcijaństwo; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Źródła i główne nurty ateizmu (kierunek: filozofia a chrześcijaństwo; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Translatorium z filozofii Boga II (kierunek: filozofia a chrześcijaństwo; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Translatorium z filozofii umysłu i kognitywistyki (kierunek: filozoficzne podstawy nauk kognitywnych; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Translatorium z filozofii umysłu i kognitywistyki (kierunek: filozoficzne podstawy nauk kognitywnych; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Lingwistyka kognitywna (kierunek: filozoficzne podstawy nauk kognitywnych; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Modern Philosophy (kierunek: Oferta zajęć w językach obcych (Courses in Foreing Languages); tryb: stacjonarne; rok: all years / wszystkie lata; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (kierunek: Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki; tryb: podyplomowe; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Filozofia umysłu (kierunek: Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki; tryb: podyplomowe; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Rachunek. Filozofia nauk formalnych i jej związek z koncepcją podmiotu we wczesnym i średnim okresie twórczości Ludwiga Wittgensteina: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Phénoménologie polonaise et le christianisme, Paryż (Francja): Les Éditions du Cerf 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fenomenologia polska a chrześcijaństwo, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wizja i argumentacja w filozofii. Od lektury Homera do teorii metatekstu, Kraków: Znak 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Gramatyka wiary. Dziedzictwo Wittgensteinowskiego fideizmu, Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Anglosaska filozofia religii wobec wyzwań współczesności, Kraków: Libron 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Ponowoczesność jako kryzys. Filozofia kultury Stanisława Lema [w:] Społeczeństwo ponowoczesne - społeczeństwo ponowoczesności: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2016, s. 55-72. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wittgenstein, Szkoła ze Swansea i trójwymiarowy model wiary [w:] Powrót do praktyki: Lubelskie Koło Wittgensteinowskie 2016, s. 139-151. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Аргумент Станислава Лема против пари Паскаля [w:] Третьи Лемовские Чтения. Сборник материалов Всероссийской научной конференции с международным участием памяти Станислава Лема 24-26 марта 2016 г.: Издательство Самарского университета 2016, s. 335-351. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Introduction [w:] Phénoménologie polonaise et le christianisme: Les Éditions du Cerf 2015, s. 9-27. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Karol Tarnowski: de la phénoménologie à la métaphysique de l’espoir [w:] Phénoménologie polonaise et le christianisme: Les Éditions du Cerf 2015, s. 503-522. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Karol Tarnowski – od fenomenologii do metafizyki nadziei [w:] Fenomenologia polska a chrześcijaństwo, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2014, s. 397-414. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie [w:] Fenomenologia polska a chrześcijaństwo, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2014, s. 5-20. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wittgensteinian Philosophy of Religion: Looking for A Common Ground [w:] Proceedings of The International Conference Academic Theology in A Post-Secular Age, Lviv: Institute of Ecumenical Studies (Lviv, Ukraine), St. Andrew's Biblical Theological Institute (Mosco 2013, s. 36-50. [więcej informacji]
Dlaczego dowody na istnienie Boga nie są konkluzywne? [w:] (Nie)konkluzywność dowodów na istnienie Boga, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 9-36. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ateizm Wittgensteina: celebracja zamiast odniesienia do transcendencji [w:] Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu, Kraków: Libron 2012, s. 167-184. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Anglosaska filozofia religii wobec wyzwań współczesności, Kraków: Libron 2011, s. 7-15. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krótka historia anglosaskiej analitycznej filozofii religii [w:] Anglosaska filozofia religii wobec wyzwań współczesności, Kraków: Libron 2011, s. 17-36. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nieszczęsne w skutkach wtargnięcie metafizyki – Wittgensteinowska filozofia religii [w:] Metafizyka i religia, Kraków: WN PAT 2007, s. 51-64. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Matematyka w Traktacie logiczno-filozoficznym. Szeregi form, status równań i podmiot metafizyczny [w:] Filozofia Nauki 2016, s. 77-93. [więcej informacji]
Futurologia chrześcijaństwa według Stanisława Lema. Rozważania wokół "Podróży dwudziestej pierwszej" [w:] Ethos 2016, s. 198-213. [więcej informacji]
Podmiot jako wewnętrzny biegun symbolizmu. Antymentalistyczna wykładnia „Traktatu logiczno-filozoficznego” [w:] Analiza i Egzystencja 2016, s. 69-86. [więcej informacji]
Nieintuicyjna czy niekonsekwentna teoria intencjonalności? Spór między Dennettem i Searlem [w:] Filozofia i Nauka 2016, s. 119-139. [więcej informacji]
Okres fenomenologiczny w myśli Ludwiga Wittgensteina [w:] Semina Scientiarum 2016, s. 8-36. [więcej informacji]
O różnicy między magią a modlitwą - krytyka stanowiska Saula Smilansky'ego [w:] Roczniki Filozoficzne 2016, s. 17-26. [więcej informacji]
Wittgenstein a problem reguł [w:] Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki 2015, s. 35-49. [więcej informacji]
Wittgensteinian Philosophy of Religion: Looking for ACommon Ground [w:] Filozofia Religii 2015, s. 187-214. [więcej informacji]
Zagadnienie świadomości we współczesnej analitycznej filozofii umysłu [w:] Ethos, 101 2013, s. 41-61. [więcej informacji]
Metafizyka Karola Tarnowskiego - rozumienie poszukujące wiary (i nadziei) [w:] Kwartalnik Filozoficzny, XLI z. 3 2013, s. 43-53. [więcej informacji]
Problem umysł-ciało: misterianizm i metamisterianizm [w:] Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, 7 (2) 2013, s. 67-90. [więcej informacji]
Some Arguments for the Operational Reading of Truth Expressions [w:] Analiza i Egzystencja, 24 2013, s. 61-86. [więcej informacji]
Wittgenstein i zagadka Anzelma [w:] Analiza i Egzystencja, 23 2013, s. 71-98. [więcej informacji]
Wittgensteinian Philosophy of Religion as A Kind of Apophatic Theology [w:] Studia Religiologica, 45 (3) 2012, s. 165-172. [więcej informacji]
Semantyka anzelmiańskiego Imienia Boga [w:] Kwartalnik Filozoficzny, XL, z. 3 2012, s. 5-22. [więcej informacji]
Postępujący antymetafizycyzm Ludwiga Wittgensteina (I) [w:] Logos i Ethos, 28 2010, s. 67-88. [więcej informacji]
Postępujący antymetafizycyzm Ludwiga Wittgensteina (II) [w:] Logos i Ethos, 29 2010, s. 27-48. [więcej informacji]
Wittgensteinowska "forma życia" i biologiczne podstawy gramatyki [w:] Semina Scientiarum, 8 2009, s. 56-78. [więcej informacji]
Zagadnienie heterologiczności w pracach Nathaniela Lawrence'a i Gilberta Ryle'a [w:] Semina Scientiarum, 8 2009, s. 45-55. [więcej informacji]
Poza granicami „Wittgensteinowskiego fideizmu” [w:] Logos i Ethos, 1 (26) 2009, s. 7-28. [więcej informacji]
Krzysztof Rotter, Grammar in the Age of the Dispute over the Foundations of Mathematics: an Essay on Wittgenstein's Second Philosophy (review) [w:] Polish Journal of Philosophy, III/1 2009, s. 140-145. [więcej informacji]
Wittgenstein: historia gramatyki a metafizyka [w:] Semina Scientiarum, 6 2007, s. 79-96. [więcej informacji]
Ewangelia według D. Z. Phillipsa [w:] Logos i Ethos, 1/2 (22/23) 2007, s. 76-121. [więcej informacji]
Problematyczność modelu abdukcyjnego - reguła teizmu [w:] Semina Scientiarum, 5 2006, s. 69-89. [więcej informacji]
Potrójny sens zdania Bóg istnieje [w:] Logos i Ethos, 2 (19) 2005, s. 38-47. [więcej informacji]
Wartość niepokoju egzystencjalnego - dwie etyki Wittgensteina [w:] Logos i Ethos, 1 (16) 2004, s. 148-163. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Bóg, podmiot i granice poznania; [nr projektu:] 501-10-020049

-Filozofia postsekularna a filozofia wiary; [nr projektu:] 501-10-020017

-Filozofia postsekularna a filozofia wiary; [nr projektu:] 12030002

-Bóg i granice języka; [nr projektu:] 12030003

Wygłoszone referaty:

- Kultura jako oszustwo a ontologia przypadku; [podczas konferencji:] Filozofia kultury w twórczości Stanisława Lema [miejsce konferencji:] WF UPJPII, 2017-06-02

- Ani transgresja, ani transcendencja - pesymizm Stanisława Lema; [podczas konferencji:] Kryzys człowieczeństwa? Edycja II: Transgresja i transcendencja - dwie nadzieje [miejsce konferencji:] WF UPJPII, 2017-05-25

- Religie w "Grze o tron"; [podczas konferencji:] Filozofikon 2 [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-05-13

- Semantic paradoxes and the "New Wittgenstein"; [podczas konferencji:] 5th International Conference on Philosophy of Language and Linguistics [miejsce konferencji:] Uniwersytet Łódzki, 2017-05-12

- Idea postępu dzisiaj; [podczas konferencji:] Oblicza czasu. VIII konferencja z cyklu "Wokół Myśli Michała Hellera" [miejsce konferencji:] Wydział Filozoficzny UPJPII, 2016-12-03

- Transhumanizm a chrześcijaństwo - między transgresją a transcendencją; [podczas konferencji:] Disputationes Quodlibetales XX. Dôstojnosť človeka a jeho budúcnosť [miejsce konferencji:] Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove (Słowacja), 2016-10-27

- Wittgenstein, Szkoła ze Swansea i trójwymiarowy model wiary; [podczas konferencji:] Powrót do praktyki. Krytyka tradycyjnych sposobów rozumienia religii i nowe idee rozwoju duchowego w myśli filozoficznej i teologicznej XIX i XX wieku [miejsce konferencji:] Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2016-10-08

- Do jakiego stopnia możemy nie rozumieć dobroci Boga; [podczas konferencji:] Problem zła w najnowszej filozofii religii [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, 2016-09-30

- Stanisław Lem między transgresją a transcendencją: od bogów ułomnych do Boga, którego nie ma; [podczas konferencji:] Historyczne a współczesne koncepcje Boga i religii [miejsce konferencji:] Kazimierz Dolny, Dom Pracy Twórczej KUL, 2016-09-23

- The Metaphysical Subject – The Limit and the Inner Pole of Symbolism; [podczas konferencji:] Wittgenstein and the Limits of Language [miejsce konferencji:] Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Helsinkach (Finlandia), 2016-09-08

- Reductionism with a human face: from mysterianism to meta-mysterianism; [podczas konferencji:] Ernst Mach Workshop 5: Contemporary perspectives on reductionism [miejsce konferencji:] Instytut Filozofii Akademii Nauk Republiki Czeskiej, ul. Husova 4, Praga, 2016-06-30

- Czy argument Pascala da się obronić przed zarzutami Stanisława Lema?; [podczas konferencji:] Filozofia Boga i religi w twórczości Stanisława Lema [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2016-05-20

- Stanisław Lem: Futurology of Christianity; [podczas konferencji:] Crisis of Humanity? Humanism, Transhumanism, Posthumanism [miejsce konferencji:] Akademia Ignatianum w Krakowie, 2016-05-11

- Groteska coraz bardziej serio. Filozofia Boga i religii w beletrystyce Stanisława Lema; [podczas konferencji:] Chrześcijaństwo w popkulturze [miejsce konferencji:] Wrocław, 2015-12-11

- Hintikkowie i fenomenologia Wittgensteina; [podczas konferencji:] ROCZNICE. Perspektywy analitycznej filozofii nauki, filozofii języka i fenomenologii [miejsce konferencji:] Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 2015-09-26

- McGinn's Mysterianism Contra Meta-mysterianism; [podczas konferencji:] Limits of the Knowable [miejsce konferencji:] Universite Paris IV (Sorbonne), 2015-05-22

- Ponowoczesność jako kryzys: filozofia kultury Stanisława Lema; [podczas konferencji:] Społeczeństwo ponowoczesne - Społeczeństwo ponowoczesności [miejsce konferencji:] Kraków (UPJPII), 2015-05-15

- Gry RPG jako przedmiot namysłu filozoficznego; [podczas konferencji:] K6: Gry fabularne – historia i kultura [miejsce konferencji:] Wrocław, 2015-01-24

- Can There Be a Non-Religious Culture? Wittgensteinian Answer and Its Plausibility; [podczas konferencji:] Wittgenstein, philosopher of cultures [miejsce konferencji:] Akademia Ignatianum, Kraków, 2014-10-28

- Understanding Cognitive Practices: Between Reductionism and Inferentialism; [podczas konferencji:] Language, Culture and Mind VI: Inside/Out: Practice and Representation [miejsce konferencji:] Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2014-06-26

- Science fiction double feature czyli o kosmologii w popkulturze; [podczas konferencji:] Wokół Myśli Michała Hellera VI (wraz z Grzegorzem Gaszczykiem) [miejsce konferencji:] PAU, Kraków, 2013-12-07

- Normatywność a regularność – Bartosz Brożek contra Ludwig Wittgenstein; [podczas konferencji:] Rocznice. Perspektywy analitycznej: filozofii nauki, filozofii języka, fenomenologii [miejsce konferencji:] Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 2013-10-20

- Mitotwórczy potencjał „Gwiezdnych wojen” w świetle filozoficznych analiz pojęcia tajemnicy; [podczas konferencji:] Kultura "Gwiezdnych wojen" [miejsce konferencji:] Uniwersytet Wrocławski, 2013-09-27

- Problem umysł-ciało: misterianizm i próba jego modyfikacji; [podczas konferencji:] Odkrywanie umysłu: od percepcji do refleksji. Jerzemu Perzanowskiemu in memoriam [miejsce konferencji:] Instytut Filozofii UJ, Kraków, 2013-05-29

- Dlaczego dowody na istnienie Boga nie są konkluzywne?; [podczas konferencji:] (Nie)konkluzywność dowodów na istnienie Boga [miejsce konferencji:] WF UPJP II, Kraków, 2013-04-19

- Metafizyka Karola Tarnowskiego - rozumienie poszukujące wiary (i nadziei); [podczas konferencji:] Viera a myslenie [miejsce konferencji:] Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, 2012-10-04

- Wittgensteinian philosophy of religion as a kind of apophatic theology; [podczas konferencji:] Religions: fields of research, methods and perspectives [miejsce konferencji:] Uniwersytet Jagielloński, 2012-09-14

- Sceptycyzm semantyczny a filozofia religii, czyli znaczenie słowa „Bóg” w świetle argumentu przeciw językowi prywatnemu; [podczas konferencji:] V Festiwal Filozofii: Pesymizm, sceptycyzm, nihilizm, dekadentyzm - kultura wyczerpania? [miejsce konferencji:] Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2012-09-04

- Anzelm i przekraczanie granicy poznawalności; [podczas konferencji:] Transcendencja i immanencja w filozofii Boga i religii [miejsce konferencji:] ul. Stolarska 12, Kraków, 2012-04-17

- Czy fenomenologiczne pojęcie intencjonalności może nam pomóc w zrozumieniu czym jest świadomość?; [podczas konferencji:] Świadomość w dyskursie filozoficzno-kulturowym [miejsce konferencji:] Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2011-12-12

- Wittgensteinian Philosophy of Religion: Looking for A Common Ground; [podczas konferencji:] Academic Theology In A Post-Secular Age [miejsce konferencji:] Institute of Ecumenical Studies (Lwów, Ukraina), 2011-11-10

- Winch i Rhees o regułach i języku prywatnym: rozumienie wyrazu „rozumienie”; [podczas konferencji:] ROCZNICE: Perspektywy analitycznej: filozofii nauki, filozofii języka, fenomenologii (2011) [miejsce konferencji:] Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2011-09-29

- Dialogue Between Theism and Atheism: A Variety of Rationalities; [podczas konferencji:] Philosophy of Religion in the 21st Century [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-06-28

- Epoche semiotyczna; [podczas konferencji:] Rocznice. Perspektywy analitycznej filozofii nauki, filozofii języka, fenomenologii [miejsce konferencji:] Kraków, ul. Mazowiecka 43, 2010-09-24

- Wittgensteinowski ateizm: soteriologia bez transcendencji; [podczas konferencji:] Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu [miejsce konferencji:] Wydział Humanistyczny AGH, ul. Gramatyka 8, Kraków, 2010-06-24

- Odniesienie słowa "Bóg"; [podczas konferencji:] Podmiot Wiara Absolut [miejsce konferencji:] Kraków, ul. Franciszkańska 1, 2010-06-16

- Analityczna filozofia religii: historia problemów; [podczas konferencji:] Współczesna filozofia religii - myśl anglosaska [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-11-12

- Wittgensteinowska „forma życia” i biologiczne podstawy gramatyki; [podczas konferencji:] Pasierbiec 2009 [miejsce konferencji:] Pasierbiec, 2009-06-06

- Zagadnienie heterologiczności w pracach N. Lawrence'a i G. Ryle'a; [podczas konferencji:] Pasierbiec 2009 [miejsce konferencji:] Pasierbiec, 2009-06-06

- Nowy Wittgenstein a religia; [podczas konferencji:] VIII Polski Zjazd Filozoficzny [miejsce konferencji:] Uniwersytet Warszawski, 2008-09-18

- Wiara w filozofii po Wittgensteinie; [podczas konferencji:] Wiara we współczesnym świecie [miejsce konferencji:] Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, 2007-11-30

- Znikająca szopa i granice Wittgensteinowskiego konwencjonalizmu; [podczas konferencji:] Pasierbiec 2007 [miejsce konferencji:] Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, 2007-04-28

- Nieszczęsne w skutkach wtargnięcie metafizyki – Wittgensteinowska filozofia religii; [podczas konferencji:] Metafizyka i obrzeża (1): Czy religii potrzebna jest metafizyka? [miejsce konferencji:] Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, 2006-11-07

- DZ Phillips – Wittgensteinowska filozofia religii i jej problemy; [podczas konferencji:] Zlot Filozoficzny 06 [miejsce konferencji:] Uniwersytet Opolski, 2006-05-20