Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

o. dr Wojciech Gródek OFM

Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny – adiunkt

Email: wojciech.grodek@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej - p.o. Kierownika katedry

Dyżur:
Środa: 12.15 - 13.00, sala 231

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2016/17):

- Historia filozofii starożytnej (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Historia filozofii starożytnej (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Dobro w Etykach Arystotelesa, cz. 1; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: etyka stosowana; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Dobro w Etykach Arystotelesa, cz. 1; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: etyka stosowana; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Dobro w Etykach Arystotelesa, cz. 1; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Dobro w Etykach Arystotelesa, cz. 1; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: filozoficzne podstawy nauk kognitywnych; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Dobro w Etykach Arystotelesa, cz. 1; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: filozoficzne podstawy nauk kognitywnych; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Historia filozofii (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Historia filozofii (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Historia filozofii (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Dzieje filozofii greckiej i jej wpływ na myśl chrześcijańską w wiekach średnich cz. 1; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Dzieje filozofii greckiej i jej wpływ na myśl chrześcijańską w wiekach średnich cz. 1; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Dzieje filozofii greckiej i jej wpływ na myśl chrześcijańską w wiekach średnich cz. 1; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: etyka stosowana; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Dzieje filozofii greckiej i jej wpływ na myśl chrześcijańską w wiekach średnich cz. 1; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: filozofia a chrześcijaństwo; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Dzieje filozofii greckiej i jej wpływ na myśl chrześcijańską w wiekach średnich cz. 1; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Dzieje filozofii greckiej i jej wpływ na myśl chrześcijańską w wiekach średnich cz. 1; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: filozoficzne podstawy nauk kognitywnych; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Dzieje filozofii greckiej i jej wpływ na myśl chrześcijańską w wiekach średnich cz. 2; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Dzieje filozofii greckiej i jej wpływ na myśl chrześcijańską w wiekach średnich cz. 2; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: coaching; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Dzieje filozofii greckiej i jej wpływ na myśl chrześcijańską w wiekach średnich cz. 2; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: etyka stosowana; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Dzieje filozofii greckiej i jej wpływ na myśl chrześcijańską w wiekach średnich cz. 2; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: etyka stosowana; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Dzieje filozofii greckiej i jej wpływ na myśl chrześcijańską w wiekach średnich cz. 2; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: filozofia a chrześcijaństwo; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Dzieje filozofii greckiej i jej wpływ na myśl chrześcijańską w wiekach średnich cz. 2; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: filozofia a chrześcijaństwo; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Dzieje filozofii greckiej i jej wpływ na myśl chrześcijańską w wiekach średnich cz. 2; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Dzieje filozofii greckiej i jej wpływ na myśl chrześcijańską w wiekach średnich cz. 2; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Dzieje filozofii greckiej i jej wpływ na myśl chrześcijańską w wiekach średnich cz. 2; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: filozoficzne podstawy nauk kognitywnych; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Dzieje filozofii greckiej i jej wpływ na myśl chrześcijańską w wiekach średnich cz. 2; [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: filozoficzne podstawy nauk kognitywnych; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Historia filozofii średniowiecznej (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Historia filozofii średniowiecznej (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Filozofia chrześcijańska w średniowieczu (kierunek: filozofia a chrześcijaństwo; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Filozofia chrześcijańska w średniowieczu (kierunek: filozofia a chrześcijaństwo; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Historia filozofii starożytnej (kierunek: historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Historia filozofii średniowiecznej (kierunek: historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni)

- Historia filozofii średniowiecznej (kierunek: historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Studia Whiteheadiana, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Studia Whiteheadiana, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Studia Whiteheadiana, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Studia Whiteheadiana, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Studia Whiteheadiana, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Rozumienie nous u Heraklita [w:] Studia Whiteheadiana, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 109-124. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Poglądy Anaksagorasa na temat działania i natury umysłu [w:] Studia Whiteheadiana, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2010, s. 101-116. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problem anamnezy w początkach myśli greckiej [w:] Philosophiae Itineria, Wrocław: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Oficyna Wydawnicza ATUT 2009, s. 283-291. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problem ruchu u Zenona z Elei [w:] Studia Whiteheadiana, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 75-91. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problem duszy porządku w myśli greckiej [w:] Studia Whiteheadiana, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 81-97. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problem światła u Platona i Plotyna [w:] Studia Whiteheadiana, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003, s. 91-103. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Harmonia i synapsis w rozumieniu Heraklita [w:] Logos i Ethos 2016, s. 151-169. [więcej informacji]
Rozumienie peras i apeiron w Filebie Platona w kontekście myśli Filolaosa i eleatow [w:] Kolokwia Platońskie, Filebos 2006, s. 55-69. [więcej informacji]
Bóstwo i boskość w początkach myśli greckiej [w:] Studia redemptorystowskie, 1 2003, s. 87-96. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Wpływ Melissosa na myslenie atomistów; [nr projektu:]

-Eudajmonia, to agathon, logos, dianoia, ethos, arete, sophrosyne; [nr projektu:]

-Rozumienie umysłu przez Platona, Arystotelesa i Plotyna; [nr projektu:] 501-10-020012

-Właściwe odczytanie myśli szkoły eleackiej; [nr projektu:] 220502

Wygłoszone referaty:

- Sophia jako rozwiązanie zagadki; [podczas konferencji:] Od organizmu do społeczności. Whitehead i świat współczesny [miejsce konferencji:] Katowice Panewniki, 2010-05-08

- Rozważania Anaksagorasa na temat tego co się zdarza w kontekście działania umysłu; [podczas konferencji:] Filozofia procesu a filozofia przyrody [miejsce konferencji:] Katowice Panewniki, 2009-05-09

- Relacja Bóg-Świat. Rozważania w kontekście porządku istotowego u Jana Dunsa Szkota; [podczas konferencji:] Problem Boga w perspektywie filozofii procesu [miejsce konferencji:] Katowice Panewniki, 2007-05-12

- Problem ruchu u Zenona z Elei; [podczas konferencji:] Spory wokół kategorii procesualnych [miejsce konferencji:] Katowice Panewniki, 2006-05-13