Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

 


NCN – zasady kwalifikowalności kosztów

 

 

12 września 2014 r.. Rada NCN uchwaliła regulacje związane z kwalifikowalnością kosztów w ramach projektów badawczych. Wytyczne te obowiązują już w konkursach ogłoszonych 16 września. Kwalifikowalność kosztów będzie wliczona do oceny formalnej wniosków o przyznanie finansowania, w związku z tym warto zapoznać się z katalogiem kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.

 

Aktualnie otwarte konkursy:

a. MAESTRO 9 dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

b. HARMONIA 9 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

c. SONATA 13  na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

d. SONATA BIS 7 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

 

 

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w ww. konkursach proszone są o zgłoszenie się do Centrum Naukowo-Badawczego i Współpracy Międzynarodowej

(ul. Bernardyńska 3, Kraków, pok. 209) w terminie do 1 września 2017 r.

Szczegółowy harmonogram konkursów grantowych NCN w roku 2017 jest dostępny w załączniku.

! ! ! Przed zgłoszeniem się do Centrum Naukowo-Badawczego i Współpracy Międzynarodowej proszę zapoznać się z poradnikiem Rady Młodych Naukowców pt. "Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych", który został zamieszczony na stronie PORADNIK RMN ! ! !

Centrum Naukowo-Badawcze i Współpracy Międzynarodowej

udziela informacji i konsultacji w sprawie wniosków po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.